Tuesday, February 19, 2008

Första badet


Oskar badar för första gången. Det är samma badbalja som mamma Anna brukade bada i som barn!
Posted by Picasa

No comments: