Thursday, February 28, 2008

Massaker av en ful gubbe...


Denna fantastiska kreation skapades av mig vid vår senaste "degning". Jag tyckte det var en passande hyllning till årets fullständigt löjliga vinter, så jag kände mig nödgad att ta ett kort av konstverket. Douglas delade inte min konstnärliga uppfattning. Han tyckte det var en synnerligen ful gubbe som krävde lite extra behandling:


Här ser vi resultatet av gubben:
- halshuggen med en sax
- manglad med en kavel
- pressad genom en vitlökspress
- slutligen nedhuggen med kniven, ytterligare sönderklippt, krossad med näven och förolämpad tillbaka till graven.

Slutsats: Det är jäkligt roligt med deg!!
Posted by Picasa

No comments: